Medisch ethische wetgeving in Frankrijk neemt licht gunstige wending

Stichting Medische Ethiekdoor dr. J.A. Raymakers, secretaris-penningmeester Stichting Medische Ethiek

Sinds enkele maanden is Frankrijk bezig een nieuwe wet op de biothiek aan te nemen. Op 15 februari werd de wet in eerste lezing door de Chambre des Députés (Tweede Kamer) met 272 tegen 216 stemmen aangenomen. Tegenstemmers waren o.a. de voorzitter van de Kamer en nog een aantal prominenten.

Het voorstel voorzag in het opheffen van het moratorium op embryonaal stamcelonderzoek en het beperkt toestaan in bepaalde gevallen. Het voorziet in standaard prenataal onderzoek voor elke zwangere voor eugenetische doeleinden (in Frankrijk worden nu al vrijwel geen kinderen met Down’s syndrome meer geboren omdat ze vrijwel allemaal geaborteerd worden). Voorts wordt voorzien in vrije donatie van gameten en wordt eicelpreservatie toegestaan. Draagmoederschap blijft verboden en evenals IVF voor homoseksuele stellen en alleenstaande vrouwen.

Zoals ook bij ons gebruikelijk is, werd het voorstel daarna in mei door de Senaat beoordeeld. Het werd met amendementen aangenomen, waarin o.a. de embryonale stamcelresearch werd vrijgegeven evenals IVF voor homoseksuele stellen en voor tweede lezing naar de Chambre des Députés terugverwezen. Daar zijn nieuwe amendementen ingebracht, die dit weer ongedaan gemaakt hebben en waarbij de oorspronkelijke beperkte toestemming voor embryonale stamcelresearch onder voorwaarden weer werd ingesteld. IVF voor lesbische stellen werd afgewezen met het argument dat deze vrouwen niet medisch onvruchtbaar zijn maar sociaal ontvruchtbaar, wat geen reden kan zijn voor een medische behandeling. De stemming over deze amendementen was op 25 mei.

Het is er heftig aan toegegaan. Met name werd in de debatten duidelijk dat belangen van de farmaceutische industrie en de vrijmetselaarsorde van Frankrijk in belangrijke mate achter de lobby voor de wet zaten, wat ook bleek uit reacties die door de LEEM (de lobby-organisatie van de farmaceutische industrie in Frankrijk) en de vrijmetselaarsorde naar buiten zijn gebracht. De parlementariërs die tegen gestemd hadden werd de ergste zonde verweten die je in de seculiere staat Frankrijk, die toch de oudste dochter van de Kerk genoemd wordt kunt begaan: ze zouden zich hebben laten leiden door argumenten van de aartsbisschop van Parijs, kardinaal André Vingt-trois tijdens een perscommuniqué van 23 mei en dat in een land waar de scheiding van kerk en staat heilig is!

Nu zijn weliswaar enkele gunstige amendementen aangenomen, maar het einddoel is pas bereikt wanneer beide kamers de definitieve wetstekt hebben goedgekeurd. Dat zou nog wel even kunnen duren. Het eindresultaat zal echter zeker veel voor katholieken onacceptabele elementen bevatten.

Bron: persoverzichten van www.Généthique.com

image_pdfimage_print