Meer euthanasiemeldingen bij toetsingscommissies

Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en SportMinisterie van VWS, 29 mei 2009

De regionale toetsingscommissies euthanasie hebben in 2008 2331 meldingen van levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding ontvangen.

Dit blijkt uit het jaarverslag over 2008 dat vandaag is gepubliceerd.Het ging in2146 gevallen om euthanasie, in 152 gevallen om hulp bij zelfdoding en 33 keer om een combinatie van beide.

Aantal meldingen hoger
De toetsingscommissies oordeelden in bijna alle gevallen dat de arts overeenkomstig de zorgvuldigheidseisen heeft gehandeld. In 10 gevallen was dit niet het geval. Deze zaken zijn doorgestuurd aan het College van procureurs-generaal en de Inspectie voor de Gezondheidszorg.

Het aantal meldingen in 2008 ligt hoger dan in de voorgaande jaren (2120 meldingen in 2007 en 1923 meldingen in 2006).

Wettelijke zorgvuldigheidseisen
Er zijn 5 regionale toetsingscommissies in Nederland. Hierin zitten een jurist, een arts en een ethicus. De commissies toetsen of de arts al dan niet heeft gehandeld volgens de wettelijke zorgvuldigheidseisen. Zo moet er sprake zijn van een vrijwillig en weloverwogen verzoek en van uitzichtloos en ondraaglijk lijden van de patiënt. Ook moet de arts ten minste één onafhankelijk arts hebben geraadpleegd.

Nieuw modelverslag
Bij melding door de arts van levensbeëindiging op verzoek of hulp bij zelfdoding verstrekt de arts aan de gemeentelijk lijkschouwer een beredeneerd verslag dat is opgesteld volgens een modelverslag. Een nieuwe versie van dit modelverslag is per 1 juni 2009 voor de artsen beschikbaar.

image_pdfimage_print