Menselijk leven mag nooit een middel zijn

Kerknet, 9 februari 2011

Franse bisschoppen noemen het mensonwaardig een embryo het leven te schenken, met als doel een kind te genezen.

Mgr. Pierre d’Ornellas, aartsbisschop van Rennes, reageert daarmee op de geboorte van de eerste Franse designerbaby dankzij pre-implantatiediagnostiek (PID). Dankzij de stamcellen van de nieuwe baby, kan het leven van zijn grote broer worden gered. De Franse minister van Wetenschap Valerie Pecresse had het experiment kort daarvoor nog toegejuicht.

Mgr. Pierre d’Ornellas verklaarde dinsdagavond namens de Franse bisschoppen dat menselijk leven nooit een middel mag worden. “De samenleving heeft de taak om ouders bij te staan met een kind dat ernstig ziek is. Maar de allerzwaksten gebruiken om anderen te redden is de mens onwaardig. Door dergelijk gebruik van het leven zetten wij een stap terug. Wij zijn natuurlijk wel voorstander van de medische zoektocht naar alternatieve therapieën, waarbij geen menselijk leven wordt gedood.”

image_pdfimage_print