Mgr. Léonard wil maatschappelijk debat over euthanasie

Katholiek NieuwsbladKatholiek Nieuwsblad, 9 oktober 2013

“Er moet in ons land een maatschappelijk debat komen over een mogelijke uitbreiding van de euthanasiewet. Ook de katholieke Kerk moet de kans krijgen om haar standpunt duidelijk te maken.” Dat zegt mgr. André-Jozef Léonard in een interview met Radio Vaticaan, waarvan de Vlaamse krant De Morgen melding maakt.

‘Gevaarlijke evolutie’
De aartsbisschop verwijst naar de voorstellen voor de uitbreiding van de euthanasiepraktijk tot minderjarigen en dementerenden. “Daarmee dreigt de samenleving een gevaarlijke weg in te slaan”, aldus mgr. Léonard, die spreekt van “een gevaarlijke maatschappelijke evolutie”.

‘Dijkbreuk’
De Belgische bisschoppenconferentie heeft een duidelijk standpunt ingenomen “en dat willen wij ook in de toekomst blijven doen”, aldus Léonard. “Het openen van de deur voor euthanasie dreigt een dijkbreuk te veroorzaken. Er is dan geen weg terug.”

Medisch personeel
Mgr. Léonard wijst erop dat minderjaringen geen verbintenissen mogen ondertekenen of huwen. Zij mogen ook geen auto besturen. Zouden zij dan wel in staat moeten zijn om een euthanasieaanvraag te doen en dat zelfs zonder toestemming van hun ouders? “Dat is onlogisch”, aldus de aartsbisschop. “Dezelfde redenering geldt trouwens ook voor psychisch zieke mensen.”, Mgr. Léonard vindt euthanasie geen louter individuele beslissing, omdat ook medisch personeel bij zo’n euthanasieaanvraag betrokken is.

Solidariteit
“De wetgeving over euthanasie wekt bij de publieke opinie onterecht de indruk dat iedereen zijn problemen zelf moet oplossen.” Mgr. Léonard acht dit gevaarlijk. “Onze solidariteit, waarbij wij zorgen voor de zwakken, dreigt plaats te moeten maken voor een soort van bevrijding als mensen een last worden van de gemeenschap.”

Overgenomen met toestemming van Katholiek Nieuwsblad.

image_pdfimage_print