Nieuwe wetgeving leidt niet tot meer euthanasieverzoeken

Persbericht Nivel, 8 april 2010

Sinds de invoering van de euthanasiewet in Nederland is het aantal verzoeken om euthanasie niet toegenomen. Wel is het nu mogelijk de kwaliteit van de euthanasiepraktijk te toetsen, zo blijkt uit een publicatie van onderzoekers van het NIVEL in het British Journal of General Practice.

Nederland is in veel landen bekend vanwege de wettelijke regeling van euthanasie. Sinds de invoering in 2002 van de in 2001 aangenomen Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding, in de volksmond euthanasiewet, is het aantal meldingen iets toegenomen. Het aantal verzoeken aan huisartsen om euthanasie echter niet, zo blijkt nu uit cijfers van de Continue Morbiditeits Registratie Peilstations van het NIVEL. “Dit betekent dus dat er niet vaker euthanasie plaatsvindt”, stelt NIVEL-onderzoeker, huisarts en epidemioloog Gé Donker, “wel dat er meer wordt gemeld. En dat komt de kwaliteit ten goede. Zodat bijvoorbeeld de juiste middelen worden gebruikt in de juiste dosering.”

Zorgvuldig
De aard van de euthanasieverzoeken – bijvoorbeeld vanwege pijn, of verlies van waardigheid – blijkt niet zo veel veranderd. Dat er geen ‘euthanasiehype’ is ontstaan, komt doordat de regeling met zoveel zorgvuldigheidscriteria is omgeven, volgens Donker. “Huisartsen kunnen goed aan de wet voldoen. Als je euthanasie bij wet goed regelt, kun je training in het omgaan met dit onderwerp opnemen in de huisartsenopleiding en nascholing. Verpleeghuizen en ziekenhuizen kunnen het implementeren in hun beleid. Ze kunnen bijvoorbeeld op hun website zetten hoe ze met euthanasieverzoeken omgaan. Dit hoeft niet meer stiekem. Door de wet kunnen ze hier open over zijn. Patiënten kunnen dit meenemen in hun afweging wel of niet voor een bepaalde instelling te kiezen.”

Optimale zorg
Gé Donker is zelf ook huisarts: “Geen huisarts doet dit met plezier. Het blijft altijd heel moeilijk om euthanasie te verlenen en het is voor een huisarts emotioneel belastend. Je kiest voor het vak om optimale zorg te leveren en euthanasie kan daar onderdeel van uitmaken. Een huisarts verleent alleen euthanasie vanuit empathie voor de patiënt die daarom verzoekt.”

CMR
De Continue Morbiditeits Registratie (CMR) Peilstations van het NIVEL vormen een representatieve groep van 61 Nederlandse huisartsen in 42 praktijken. Hun patiëntenpopulatie bestrijkt ongeveer 0,8% van de Nederlandse bevolking en is representatief naar leeftijd, geslacht, regio en naar verdeling over stad en platteland. De huisartsen rapporteren wekelijks (waardoor trends zeer snel zichtbaar worden) of op jaarbasis over het vóórkomen van een aantal ziekten, gebeurtenissen en verrichtingen die in andere registraties ontbreken en daarin niet gemakkelijk zijn op te nemen. De CMR-peilstations bestaan sinds 1970. De meeste onderwerpen worden meerdere jaren achtereen gevolgd.

image_pdfimage_print