NIPT test en stigmatisering van Down syndroom

ChristenUnie, Standaardscreening stigmatiseert mensen met Down, 16 februari 2016
Trouw, Voor en tegens van de Down-test, 16 februari 2016

Binnenkort spreekt de Tweede Kamer over de NIPT-test. Deze zou aan alle zwangere vrouwen beschikbaar gesteld moeten worden. Deze test screent onder meer op de aanwezigheid van het syndroom van Down bij de foetus. Tegenstanders zijn bang dat daarmee wordt aangestuurd op een Down-loze samenleving. Dit zou o.a. tot gevolg kunnen hebben dat de druk op zwangere vrouwen met verdenking op het syndroom van Down hoog wordt om abortus te laten uitvoeren. Verder zou de acceptatie van degenen die nog wel met het syndroom van Down worden geboren kunnen afnemen. De ChristenUnie vraagt terecht aandacht voor deze kanten van de ontwikkeling; de minister benadrukt de keuze vrijheid van de de zwangere vrouw. Ze heeft weinig aandacht voor het feit dat de keuze van deze vrouw ook mede bepaald wordt door de publieke opinie in de maatschappij. Het belangrijkste van dit alles zijn de bezwaren tegen abortus, het doden van een mens.

Commentaar op NIPT in Katholiek Nieuwsblad in 2015

image_pdfimage_print