NVVE: Levenseindekliniek haalbaar

NVVE, 20 januari 2011

De Nederlandse Vereniging voor Vrijwillige Euthanasie stelt dat er in Nederland zowel behoefte als mogelijkheid bestaat een Levenseindekliniek op te richten. De KNMG is tegen een dergelijke ontwikkeling: “Zorgvuldige besluitvorming over de dood vraagt om een open blik, niet om een tunnelvisie waarin de dood de enige uitkomst is”. CDA-Kamerlid Smilde plaatst ‘behoorlijke vraagtekens bij deze ontwikkeling’ en heeft aan minister Schippers vragen gesteld.

De stellingname van de NVVE komt niet overeen met het standpunt van de Stichting Medische Ethiek. De link wordt geplaatst om een volledig beeld van de discussie te geven.

Lees het commentaar van dr. J.A. Raymakers over levenseindeklinieken.

image_pdfimage_print