Openbare hoorzitting Europese Commissie het Europees burgerinitiatief Één Van Ons

De openbare hoorzitting over het Europees burgerinitiatief Eén van ons is gehouden op 10 april 2014 in het Europees Parlement te Brussel.

De organisatoren van het Europees burgerinitiatief zijn vandaag in de gelegenheid gesteld om de wetgevingsvoorstellen toe te lichten, die ten grondslag liggen aan het Europees burgerinitiatief Eén van ons.

Voorafgaand aan de hoorzitting hadden de organisatoren in een brief aan de voorzitter bezwaar aangetekend tegen de voorgestelde definitieve agenda. Uit deze agenda bleek dat de toegekende spreektijd voor de organisatoren van het EBI slechts 40 minuten was van de totaal beschikbare tijd van 220 minuten. Slechts nadat de organisatoren van het EBI de hoorzitting dreigden af te blazen, ging de EC voorzitter akkoord om de hoorzitting volgens de vastgesteld procedure te laten verlopen, een procedure die ook voor een eerdere hoorzitting was gebruikt.

De toelichting geschiedde tijdens een druk bezochte hoorzitting. Er werd een authentiek debat gevoerd, waarbij duidelijk werd dat het draagvlak van het Initiatief niet bij enkele Europese Parlementsleden ligt, maar bij een groot deel van de vierhonderd aanwezigen, die de bijna 2 miljoen ondertekenaars van het initiatief vertegenwoordigden.

In het debat werden de tegenstellingen duidelijk van hen die de menselijke waardigheid en integriteit van het begin van het leven voorstaan en hen, die wetenschap voorstaan die niet gebonden is aan ethische beginselen.

Politici voelden zich ongemakkelijk bij het aanhoren van de waarheden die door de initiatiefnemers werden aangedragen. Tegenstanders van het initiatief bedienden zich van uitspraken, die deze waarheid geweld aan deden; ook werden de initiatiefnemers religieus fundamentalisme verweten.

De sociale basis voor de meeste Europese burgerinitiatieven EBI is klein, dit in tegenstelling tot het EBI Eén van ons, die zich gedragen weet door vele organisaties, die gezamenlijk het initiatief, met meer dan 1,7 miljoen steunbetuigingen tot de meest succesvolle hebben gemaakt. Op of voor 28 mei wordt het antwoord van de Europese Commissie verwacht.

Het burgerinitiatief Eén van ons werd in Nederland ondersteund door diverse politieke partijen en maatschappelijke organisaties.

Website Eén van ons

image_pdfimage_print