‘Ouderdom is geschenk’: paus stelt Werelddag voor Ouderen in

Katholiek Nieuwsblad, 2 februari 2021

De vierde zondag van juli is met ingang van dit jaar de Werelddag voor Grootouders en Ouderen. Dat maakte paus Franciscus zondag bekend bij het angelusgebed.

Franciscus zei de dag te hebben ingesteld omdat “grootouders vaak vergeten worden”, net als “deze rijkdom van het bewaren van de wortels” en het doorgeven van wat ouderen hebben ontvangen.

Er is gekozen voor de vierde zondag van juli omdat die dicht bij de feestdag van de heilige Joachim en Anna ligt. De gedachtenis van de ouders van Maria en grootouders van Jezus wordt ieder jaar op 26 juli gevierd.

Stem van ouderen ‘is kostbaar’

De paus verwees naar het feest van de Opdracht van de Heer in de Tempel, ‘Maria Lichtmis’, dat vandaag, 2 februari, wordt gevierd. Als Maria en Jozef het kind Jezus naar de tempel brengen, herkennen de ouderen Simeon en Hannah in Hem de Messias.

“Zelfs vandaag”, zei Franciscus, “roept de Heilige Geest gedachten en woorden van wijsheid op in de ouderen.” Hun stem “is kostbaar, omdat die Gods lof bezingt en de wortels van de volkeren bewaart”.

Ervaring van het leven doorgeven

De ouderen “herinneren ons eraan dat de ouderdom een geschenk is en dat grootouders de schakel tussen de verschillende generaties zijn, die de ervaring van het leven doorgeven aan de jongeren”.

Hij wees erop hoe belangrijk het is dat grootouders en kleinkinderen elkaar leren kennen, want “zoals de profeet Joel zegt, dromen grootouders die hun kleinkinderen zien”, terwijl “jonge mensen, kracht puttend uit hun grootouders, vooruit zullen gaan om te profeteren”.

Pastorale zorg voor ouderen

De prefect van het dicasterie voor de Leken, het Gezin en het Leven, kardinaal Kevin Farrell, noemde de instelling van de Dag voor Grootouders en Ouderen “de eerste vrucht” van het onlangs afgekondigde gezinsjaar.

Volgens Farrell is de pastorale zorg voor ouderen “een prioriteit die geen enkele christelijke gemeenschap nog langer kan uitstellen. In de encycliek Fratelli Tutti herinnert de Heilige Vader ons eraan dat niemand alleen wordt gered. Met dit in gedachten, moeten we de geestelijke en menselijke rijkdom koesteren die van generatie op generatie wordt doorgegeven”.

image_pdfimage_print