Paus vergelijkt abortus met huurmoord

 

Paus Franciscus
10 oktober 2018

Paus Franciscus heeft woensdag in harde bewoordingen abortus veroordeeld. “Het is alsof je een huurmoordenaar inschakelt”, zei hij tijdens de woensdagaudiëntie.

Abortus “breekt onschuldig en weerloos leven in de knop”, aldus de paus. “Is het goed een mensenleven te nemen om een probleem op te lossen? Het is alsof je een huurmoordenaar inschakelt.” “Geweld en de afwijzing van het leven komen voort uit angst.”

Echte nabijheid nodig
Ouders, die ontdekken dat hun kindje een beperking zal hebben, hebben daarom “echte nabijheid en solidariteit nodig, om de realiteit aan te kunnen en begrijpelijke angsten te trotseren.”
Ouders die een moeilijke prenatale diagnose krijgen ontvangen vaak “een haastig advies de zwangerschap te beëindigen”.

Tegenstrijdig
Hij noemde het tegenstrijdig “het menselijk leven in de baarmoeder te nemen in omwille van andere rechten”. “Hoe kan een daad die onschuldig en weerloos leven in de knop breekt therapeutisch, beschaafd of zelfs menselijk zijn?”

Minachting voor het leven
De paus sprak over abortus in het kader van zijn woensdagcatecheses over de Tien Geboden. Woensdag stond hij stil bij het vijfde gebod ‘gij zult niet doden’. “Men zou kunnen zeggen dat alle kwaad in de wereld kan worden samengevat in: minachting voor het leven.”

Authentieke maatstaf
“Wat leidt de mens ertoe het leven af te wijzen? Dat zijn de afgoden van deze wereld: geld, macht, succes. Dit zijn de verkeerde parameters om het leven te evalueren. De enige authentieke maatstaf in het leven is liefde, de liefde waarmee God het liefheeft.”

Positieve betekenis
De positieve betekenis van het vijfde gebod is dat “God het leven bemint”.
“In ieder ziek kind, in ieder zwakke oude man, in iedere wanhopige migrant, in ieder kwetsbaar en bedreigd leven zoekt Christus naar ons. Hij zoekt naar ons hart, om de vreugde van de liefde te ontsluiten. Het is de moeite waard ieder leven te accepteren omdat ieder mens het bloed van Christus waard is. Wij kunnen niet minachten wat God zo liefheeft.”

Geschenk van God
Waar een ziek kind of een hulpbehoevende oudere gezien kan worden als een last, kunnen zij feitelijk “een geschenk van God” zijn. Dit kwetsbare leven “kan mij uit mijn egoïsme trekken en doen groeien in liefde.” (CNA)

Overgenomen met toestemming van Katholiek Nieuwsblad.

image_pdfimage_print