Paus veroordeelt abortus, euthanasie en IVF als ‘zonden tegen God’

Katholiek NieuwsbladKatholiek Nieuwsblad, 16 november 2014

De paus zei dat zaterdag tegen vierduizend artsen van de Katholieke Vereniging van Italiaanse artsen. Die waren in het Vaticaan voor een bijzondere audiëntie met de paus in verband met het 70-jarig jubileum van de vereniging.

‘Zorg lijkt af te nemen’
De paus benadrukte in zijn toespraak dat elk menselijk leven, ongeacht de omstandigheden, heilig is en dat “spelen met het leven”, zoals abortus, euthanasie en ivf, zondig is. Ondanks de wetenschappelijke en technische ontwikkelingen waardoor de mogelijkheden tot lichamelijke genezing zijn toegenomen, lijkt het erop, zei de paus, dat “in onze tijd” de zorg voor de persoon lijkt af te nemen, “vooral wanneer hij ziek, zwak en hulpeloos is”.

Volgens de paus kunnen de verworvenheden van de wetenschap en de geneeskunde bijdragen “aan de verbetering van het menselijk leven in de mate waarin ze niet gedistantieerd zijn van het ethische fundament van deze disciplines”.

‘Diepere dimensie van het bestaan’
De paus zei dat “aandacht voor het menselijk leven” en in het bijzonder voor “de zieken, ouderen en kinderen” ten diepste tot de missie van de Kerk behoort. “De Kerk voelt zich ook geroepen deel te nemen in het debat dat betrekking heeft op het menselijk leven en voorstellen te doen gebaseerd op het Evangelie”, aldus Franciscus.

Volgens de paus wordt tegenwoordig “de kwaliteit van het leven vooral gerelateerd aan economische middelen” en aan “het ‘welzijn’, de schoonheid en het genot van het fysieke”. Daarmee wordt vergeten dat er een “andere, diepere dimensie van het bestaan” is, “een interpersoonlijke, spirituele en religieuze”, aldus Franciscus.

‘Leven is altijd heilig’
“In het licht van het geloof en de juiste reden is menselijk leven altijd heilig en van kwaliteit”, zei de paus. “Elk menselijk leven is heilig. Het ene leven is niet kwalitatief belangrijker dan het andere, enkel op grond van middelen, rechten of sociale en economische kansen.”

‘Evangelie gaat verder dan eed van Hippocrates’
Franciscus zei tegen de artsen dat zij in hun werk “door woord en voorbeeld” kunnen getuigen dat het “menselijk leven heilig, waardevol en onschendbaar” is en dat het “als zodanig moet worden bemind, verdedigd en verzorgd”. De paus hield de artsen voor dat de eed van Hippocrates hun verplicht “om altijd dienaren van het leven” te zijn, maar dat het Evangelie verder gaat en laat zien om van het leven “te houden wat er ook gebeurt” en in het bijzonder “wanneer het behoefte heeft speciale zorg en aandacht”.

‘Valse compassie’
Franciscus waarschuwde de artsen voor de “valse compassie” die “het dominante denken” soms suggereert.

De paus verduidelijkte dat dit zich uit in de moderne opvattingen over het toestaan van abortus, het “verkrijgen van euthanasie, als een daad van waardigheid”, het ‘produceren’ van een kind als een recht en een wetenschappelijke doorbraak “in plaats van een cadeau” en over het gebruik van mensenlevens als proefkonijn “om anderen te redden”.

‘Spelen met het leven’
“Trouw zijn aan het Evangelie van het leven en respect voor het leven als geschenk van God, vraagt moedige keuzes die ingaan tegen huidige opvattingen, die gewetensbezwaren kunnen opleveren. Deze trouw heeft sociale consequenties. We leven in een tijd waarin geëxperimenteerd wordt met het leven. Het is een slecht experiment. Het ‘maken’ van kinderen in plaats van ze te aanvaarden als een geschenk is spelen met het leven. Wees voorzichtig, omdat dit een zonde is tegen de Schepper, tegen God de Schepper, die alles zo geschapen heeft”, aldus Franciscus.

‘Wetenschappelijk probleem’
De paus vertelde de artsen dat hij als priester vaak bezwaren hoorde over en de vraag kreeg waarom de Kerk bijvoorbeeld tegen abortus is. Volgens de paus is het geen religieus en filosofisch probleem, maar een “wetenschappelijk probleem, omdat het niet geoorloofd is een menselijk leven te doden om een probleem op te lossen”.

‘Denk goed na’
De paus vertelde dat hij op de tegenwerping “maar nee, het moderne denken” antwoordde: “luister, in het oude denken en het moderne denken betekent het woord ‘dood’ hetzelfde. Hetzelfde geldt voor euthanasie. We weten allemaal dat er in de huidige wegwerpcultuur, met zoveel oude mensen, verborgen euthanasie is. Andersom zijn er ook mensen die tegen God zeggen: ‘nee, ik zal het levenseinde bereiken op de manier zoals ik dat wil’. Een zonde tegen God de Schepper. Denk hier goed over na”, aldus de paus.

image_pdfimage_print