Praktijkvoering palliatieve sedatie verbeterd

Persbericht Radboud Universiteit Nijmegen, 6 januari 2010

De KNMG-richtlijn voor palliatieve sedatie heeft de praktijkvoering rond palliatieve sedatie verbeterd. Dat concludeert Jeroen Hasselaar in zijn proefschrift op basis van contact met artsen en patiënten.

Dit artikel verwoordt niet vanzelfsprekend het standpunt van de Stichting Medische Ethiek. Het wordt op deze website geplaatst voor een voleldig beeld van de discussie. (webredactie SME)

Palliatieve sedatie betreft het doelbewust verlagen van het bewustzijn van een patiënt in de laatste levensfase. Met name continue en diepe sedatie tot aan het overlijden heeft voor veel discussie gezorgd, vanwege de vermeende levensbekortende effecten. Het onderzoek van Jeroen Hasselaar richt zich op deze laatste vorm van palliatieve sedatie.

De belangrijkste vraag in dit proefschrift is hoe palliatieve sedatie moet worden geplaatst in het spectrum van medisch handelen bij het levenseinde. Bijkomende vragen betreffen de ethische rechtvaardiging van palliatieve sedatie en het gebruik van praktijkrichtlijnen. Voor het empirische deel is (retrospectief) patiëntenonderzoek uitgevoerd en zijn vragenlijsten onder artsen afgenomen.

De belangrijkste conclusies zijn dat palliatieve sedatie tot het regulier medisch handelen behoort en niet als (verkapte) euthanasie beschouwd dient te worden; dat sedatie wordt ingezet voor een breed scala aan symptomen met een steeds grotere rol voor uitputting; dat delier, dyspneu en uitputting in de laatste levensfase risicofactoren voor palliatieve sedatie zijn; dat de rol van kunstmatig vocht tijdens de sedatie beperkt is; dat de KNMG-richtlijn voor palliatieve sedatie uit 2005 de praktijkvoering heeft verbeterd; dat te weinig gebruik wordt gemaakt van expertconsultatie, en dat palliatieve sedatie, mits medisch geïndiceerd, een correct alternatief voor euthanasie kan zijn.

Aanbevelingen zijn dat palliatieve sedatie volgens medische standaarden geëvalueerd moet worden; dat kwaliteits- en veiligheidscriteria voor palliatieve sedatie verder uitgewerkt dienen te worden; dat expertconsultatie voor palliatieve sedatie een grotere plek moet krijgen en dat de richtlijn palliatieve sedatie verder geïmplementeerd dient te worden.

image_pdfimage_print