Prof.dr. J.P.M. Lelkens overleden (1)

Dinsdag 23 februari j.l. is op 84-jarige leeftijd prof.dr. J.P.M. Lelkens overleden.

Joannes Petrus Maria (Jan) Lelkens was mede-oprichter van de Stichting Medische Ethiek en jarenlang secretaris-penningmeester van deze stichting. Tot aan zijn overlijden bleef hij actief lid van het bestuur. Verder bekleedde hij meerdere functies in relatie tot de medische ethiek. Hij was o.a. lid van de Pauselijke Academie voor het Leven. Voor zijn verdiensten voor de R.K. Kerk werd hij vorig jaar benoemd tot Ridder in de Orde van Sint Sylvester.

In prof.dr. J. Lelkens heeft de Stichting Medische Ethiek een actief lid van het bestuur verloren. Jaar in jaar uit zette hij zich in voor de bescherming van het menselijke leven, met name in een tijdperk waarin deze beschermwaardigheid niet vanzelfsprekend is.

Het bestuur van de Stichting Medische Ethiek roept een ieder op te bidden dat hij verenigd mag worden met God onze Vader in de hemel en dat zijn echtgenote en kinderen de kracht mogen ontvangen dit verlies te dragen.

Bestuur Stichting Medische Ethiek

image_pdfimage_print