Publicaties KSME

Pro Vita Humana 2004, 11, nr. 2

Editie van Pro Vita Humana, het gezamenlijke tijdschrift van het Nederlands Artsenverbond en de Juristenvereniging Pro Vita, gewijd aan het symposium “De eisende patiënt: zal de klant koning zijn ?”, gehouden te Bunnik b.g.v. van het 10-jarig bestaan van de Stichting Medische Ethiek op 29-11-2003. Dit tijdschriftnummer is uitverkocht. De artikelen zijn beschikbaar via deze website.

Emotie en Ethiek

Emotie en Ethiek

door mgr.dr. W.J. Eijk, prof.dr. J.P.M. Lelkens, 2002, € 15,– ex. porto Bundeling van voordrachten gehouden op een door de Stichting Medische Ethiek gehouden symposium met o.a.: gevoel voor ethiek, emoties en neurowetenschap, filosofische analyse, een theologische visie, lijden in christelijk perspectief. Deze uitgave is verkrijgbaar bij uitgeverij Colomba, rubriek Christelijke Moraal, Medische Ethiek

Hoe komt het dat ethici verschillend denken?

Hoe komt het dat ethici verschillend denken ?

Schijnwerper op de cultuur. Onder redactie van mgr.dr. W.J. Eijk en prof.dr. J.P.M. Lelkens.

Psychiatrie, ethiek en christelijke spiritualiteit

Psychiatrie, ethiek en christelijke spiritualiteit

Psychiatrie, ethiek en christelijke spiritualiteit door prof. dr. W.J. Eijk e.a., 1997. Voordrachten gehouden tijdens de vierde cursus medische ethiek.

Het embryo – iets of iemand ?

Het embryo - iets of iemand ?

door mgr.prof.dr. E. Sgreccia, prof.dr. W.J. Eijk, P. Garrett, MA, prof.dr. J.P.M. Lelkens, mr.dr. P.W. Smits Is het embryo een menselijke persoon met alle rechten van dien of is het “biologisch materiaal” dat binnen het kader van medisch-biologisch onderzoek mag worden ge- en verbruikt ? De beantwoording van die vraag vereist inzicht in wat menselijk leven in zich is en …

Lees meer

Medewerking verantwoord ?

Medewerking verantwoord ?

Voordrachten gehouden tijdens de derde cursus medische ethiek van de Stichting Medische Ethiek. door prof. dr. W.J. Eijk, prof. dr. J.P.M. Lelkens e.a., 1996, € 12,50,– ex. porto Bestellen via het bestelformulier op deze webste Dit boek is eveneens verkrijgbaar bij Uitgeverij Colomba, rubriek Christelijke Moraal, Medische Ethiek

Doodscultuur in ontwikkeling

Doodscultuur in ontwikkeling

Bijdragen aan de discussies geëntameerd door de KNMG-commissie Aanvaardbaarheid Levensbeëindigend handelen. Onder redactie van prof.dr. W.J. Eijk, dr.Th.A.M. van der Horst en mr. H. van der Kolk, 1995 Dit boek is verkrijgbaar bij Uitgeverij Colomba, rubriek Christelijke Moraal, Medische Ethiek. Inhoud 1. De terminologie in de discussienota’s van de KNMG over levensbeëindigend handelen bij wilsonbekwame patiënten – prof.dr. W.J. Eijk 2. …

Lees meer

Gewetensvolle gezondheidszorg

Gewetensvolle gezondheidszorg

Voordrachten gehouden tijdens de cursus “Gewetensvolle gezondheidszorg” georganiseerd door de Stichting Medische Ethiek in samenwerking met het Nederlands Artsenverbond en de Juristenvereniging Pro Vita, gehouden van 29 augustus 1994 t/m 2 september in congrescentrum Rolduc te Kerkrade. Onder redactie van prof.dr. W.J. Eijk en prof.dr. J.P.M. Lelkens, 1995

Handvest van de werkers in de gezondheidszorg

Handvest van de werkers in de gezondheidszorg

Onder redactie van prof.dr. W.J. Eijk en drs. H.M.G. Kretzers, 1995 Vertaling van Carta degli operatori sanitari door de Pauselijke Raad voor het Pastoraat in de Gezondheidszorg, Citta de Vaticano, 1995 Dit boek is verkrijgbaar bij Uitgeverij Colomba, Christelijke Moraal, Medische Ethiek

Wat is menswaardige gezondheidszorg ?

Wat is menswaardige gezondheidszorg ?

Voordrachten gehouden tijdens de eerste cursus van de Stichting Medische Ethiek, gehouden van 23 t/m 27 augustus 1993 in congrescentrum Rolduc te Kerkrade. Onder redactie van prof.dr. W.J. Eijk en prof.dr. J.P.M. Lelkens.