Regionale Toetsingcommissies werken euthanasie bij psychisch lijden in de hand

Katholiek NieuwsbladKatholiek Nieuwsblad, 30 september 2014

Het aantal euthanasiegevallen is in vijf jaar meer dan verdubbeld. In 2008 werd 2331 keer melding gedaan van euthanasie. In 2013 werden 4829 gevallen gemeld. Dat blijkt uit de nieuwe cijfers van de vijf Regionale Toetsingscommissies euthanasie (RTe).

Dementie
In de meeste gevallen (74%) was kanker de oorzaak van het uitzichtloos en ondraaglijk lijden. In 2008 was dit nog 84%. Het aantal gevallen van euthanasie bij mensen met dementie of een psychiatrische aandoening is juist sterk gestegen. Het aantal meldingen bij dementie verdubbelde het afgelopen jaar van 42 naar 97. In 2008 werden twee meldingen van euthanasie bij psychisch lijden gedaan. In 2012 waren dit er 14. Afgelopen jaar verdrievoudigde dit aantal tot 42 – dat is 1% van het aantal gevallen.

Legitimiteit
Dat de RTe’s dergelijke gevallen steeds als zorgvuldig hebben beoordeeld, kan de verklaring zijn voor de toename ervan. Martin Buijsen, hoogleraar gezondheidsrecht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, zette hier eerder in in het Nederlands Dagblad vraagtekens bij. “Het is zeer de vraag of de euthanasiewet de RTe’s – benoemde functionarissen tenslotte – voldoende legitimiteit verschaft om dergelijk beleid te ontwikkelen.’

Overgenomen met toestemming van Katholiek Nieuwsblad.

image_pdfimage_print