Tast de gewetensvrijdheid niet aan

De Volkskrantde Volkskrant, 5 oktober 2010
door mgr.dr. W.J. Eijk, aartsbisschop van Utrecht

Mgr.dr. W.J. Eijk keert zich in een artikel in de Volkskrant tegen een resolutie die in de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa behandeld gaat worden. In deze resolutie worden de mogelijkheden van artsen zich te beroepen op gewetensbezwaar aan banden gelegd.

image_pdfimage_print