Toename euthanasie in 2012

Toetsingscommissies euthanasie, 23 september 2013

Het aantal euthanasiemeldingen is in 2012 met 13% gestegen t.o.v. 2011. Het totaal komt nu uit op 4188 meldingen. In 3965 gevallen was er sprake van euthanasie (d.w.z. actieve levensbeëindiging op verzoek van patiënt), in 185 gevallen van hulp bij zelfdoding en in 38 gevallen betrof het een combinatie van beide.

image_pdfimage_print