Vaticaan bevestigt dat transgenders en homosexuelen gedoopt kunnen worden

Dicasterie voor de Geloofsleer, 3 november 2023

De Dicasterie voor de Geloofsleer heeft op vraag van een Braziliaanse bisschop bevestigd dat transgenders of mensen geboren door draagmoederschap kunnen gedoopt worden, op voorwaarde dat er daardoor geen schandaal of verwarring wordt veroorzaakt. Het document dat op 31 oktober 2023 door paus Franciscus is ondertekend bevestigt ook dat homoseksuelen of transgenders getuige kunnen zijn van het huwelijk of een doop (peter of meter). Er wordt gepreciseerd dat transseksuele gelovigen ‘het doopsel kunnen ontvangen, onder dezelfde voorwaarden als de andere gelovigen, als er geen sprake is van een situatie waarin het risico bestaat dat er een publiek schandaal of onzekerheid onder de gelovigen ontstaat’. Hetzelfde advies geldt voor iemand die een hormoonbehandeling en/of een geslachtsveranderende operatie heeft ondergaan.

De dicasterie, die sinds september wordt geleid door de Argentijnse kardinaal Victor Manuel Fernandez, gaf daarmee antwoord op de vragen van de Braziliaanse bisschop José Negri van Santo Amaro, gedateerd op 14 juli. Hij vroeg daarin verduidelijking over de mogelijke deelname aan de sacramenten van doop en huwelijk door transseksuele mensen en mensen met een homoseksuele voorkeur. Op 8 november publiceerde het Vaticaan op zijn website discreet een antwoord, waarin er ook op wordt gewezen dat het dicasterie zijn visie hierover al eerder gaf en dat dit standpunt nu wordt bevestigd. Toch is het de eerste keer dat het Vaticaan zo expliciet heeft verduidelijkt dat een transseksueel, ‘zelfs als hij een hormonale behandeling en een chirurgische ingreep voor geslachtsverandering heeft ondergaan’, de doop kan ontvangen. 

De tekst wordt bovendien vergezeld door een lang betoog van theologische en filosofische aard. Daarin wordt onder meer de heilige Thomas van Aquino aangehaald om eraan te herinneren dat de doop, ook al ontbeert hij de ‘juiste gezindheid’, door zijn sacramentele aard ‘een onmiddellijke oorzaak is die iemand ertoe aanzet genade te ontvangen”.

image_pdfimage_print