Vaticaan kraakt Britse embryowet

Katholiek NieuwsbladKatholiek Nieuwsblad, 23 mei 2008

Het Vaticaanse dagblad L’Osservatore Romano heeft felle kritiek geuit op het omstreden wetsontwerp dat deze week door het Britse Lagerhuis werd aangenomen. Dat staat het creëren van mens-dierembryo’s toe, het aanmaken van ‘donor-embryo’s’ en ivf-behandeling voor alleenstaande en lesbische vrouwen. Het Lagerhuis verwierp voorstellen om de 24-wekengrens van abortus terug te brengen tot twintig of twaalf weken.

Het meest controversiële aspect van de wet is het toestaan van hybride embryo’s, schrijft redactrice Assuntina Morresi. “Er is in de wetenschappelijke gemeenschap geen vraag naar, alle verhalen in de media ten spijt”, aldus Morresi. Tot nu toe hebben alleen twee Britse instellingen om toestemming gevraagd om mens-dierembryo’s te maken.

Het onderzoek dat de wetenschappers zeggen te willen gaan doen, is “achterhaald en zinloos”. De Osservatore verwijst naar Ian Wilmut, de schepper van het gekloonde schaap Dolly. Wilmut liet afgelopen december weten dat hij weigerde nog langer stamcellen te winnen uit therapeutisch kloneren. “De techniek is inefficiënt en heeft nooit gewerkt bij mensen en heeft niets dan kwaad gedaan bij dieren”, aldus Wilmut.

Mens-dierhybriden zouden alleen al vanwege het risico van dierlijke besmetting niet voor de behandeling van mensen kunnen worden gebruikt, schrijft Morresi. “Evenmin kunnen zij worden gebruikt als studiemodellen voor bepaalde ziekten”.

Het creëren van ‘donor-embryo’s’, om weefsel te winnen voor de genezing van een broer of zus, betekent het verwekken van een groot aantal embryo’s om daaruit degenen met de beste genen te selecteren. De “acceptabele” embryo’s zouden dan mogen voortleven om na hun geboorte weefsel te leveren voor zieke familieleden. De overige embryo’s zouden worden vernietigd.

Met betrekking tot het toestaan van ivf-behandeling van alleenstaande vrouwen en lesbische stellen is volgens de Osservatore het kind beroven van zijn recht een vader en een moeder te hebben. De nieuwe wet schendt dit recht en vindt het voldoende als iemand bereid is voortaan voor het kind te zorgen. “Het zijn wezen nog voor zij geboren worden”, aldus de Osservatore.

Overgenomen met toestemming van Katholiek Nieuwsblad.

image_pdfimage_print