Vaticaan: nee tegen genderideologie, ja tegen dialoog

Katholiek Nieuwsblad, 11 juni 2019

Met het document Man en vrouw schiep Hij hen spreekt het Vaticaan zich uit tegen de als “absoluut en onbetwistbaar” voorgestelde aspecten van de genderideologie. Tegelijkertijd wijst de tekst “gemeenschappelijke gronden” aan, die op enkele punten een dialoog mogelijk maken.

De tekst werd maandag gepubliceerd door de Congregatie voor Katholiek Onderwijs. Het document is voornamelijk bedoeld om richtlijnen te bieden aan katholieke opvoeders. Het Vaticaan wil scholen, ouders, bisschoppen, priesters en leken handvatten geven in het debat over menselijke seksualiteit en gender.

Gods plan voor de schepping

Katholieke scholen moeten ouders helpen om jongeren en kinderen te leren dat het biologisch geslacht bij de geboorte wordt vastgesteld en deel uitmaakt van Gods plan voor de schepping, aldus het document. In de tekst wordt onderscheid gemaakt tussen “de genderideologie”, die haar theorieën als “absoluut en onbetwistbaar” tracht voor te stellen, en wetenschappelijk onderzoek over het thema. Daarbij gaat het volgens het Vaticaan om het begrijpen op welke wijze seksuele verschillen in verschillende culturen worden beleefd.

Christelijke visie op antropologie

Degenen die gender beschouwen als een persoonlijke keuze, losstaand van biologisch geslacht, bevorderen volgens het document een visie op de menselijke persoon die tegenstrijdig aan het geloof of de juiste rede.

“De christelijke visie op antropologie ziet seksualiteit als een fundamenteel onderdeel van iemands persoonlijkheid. Het is een van zijn wijzen van zijn, van zich manifesteren, van communiceren met anderen, en van het voelen, uiten en leven van menselijke liefde”, aldus de tekst.

Moderne genderideologie

Het document benadrukt dat de moderne genderideologie en het idee dat men zijn of haar geslacht kiest, tegen de natuur indruisen.

De ideologie stelt dat “in persoonlijke relaties alleen de affectie tussen de betrokken individuen ertoe doet, ongeacht het seksuele verschil of de voortplanting, die als irrelevant zouden worden gezien in de vorming van gezinnen”.

‘Patriarchale samenlevingen’

De gendertheorie ontkent volgens de tekst “de wederkerigheid en complementariteit van man-vrouw relaties” en “het voortplantingsdoel van seksualiteit”. “Dit heeft geleid tot oproepen tot publieke erkenning van het recht om iemands geslacht te kiezen, en van een veelheid aan nieuwe soorten relaties, in directe tegenspraak met het huwelijksmodel als zijnde tussen een man en een vrouw, dat wordt afgeschilderd als een overblijfsel van patriarchale samenlevingen”, aldus het document.

Onrechtvaardige discriminatie bestrijden

Naast het duidelijk maken van de kerkelijke visie op dit onderwerp, wijst de tekst op het belang van het zoeken naar dialoog, op basis van “gemeenschappelijke gronden”. Daarbij gaat het om het “prijzenswaardige verlangen om alle uitingen van onrechtvaardige discriminatie te bestrijden”, het opleiden van kinderen om alle mensen te respecteren “in hun eigenaardigheid en verschil”, het respecteren van de “gelijkwaardigheid tussen mannen en vrouwen” en het bevorderen van respect voor “de waarden van vrouwelijkheid”. Ook moet er grote zorg worden besteed aan het kweken van respect voor personen die in “situaties van seksuele onbepaaldheid leven”, aldus het document.

Katholieke opvoeders helpen

De Congregatie voor Katholiek Onderwijs benadrukt dat katholieke opvoeders voldoende moeten worden voorbereid “op de complexiteit van de verschillende vragen die de gendertheorie naar voren brengt”.

Ook is het belangrijk dat zijn goed geïnformeerd zij over “zowel de huidige als voorgestelde wetgeving in hun respectieve regio’s” en dat zij geholpen worden door “personen die gekwalificeerd zijn op dit gebied, op een manier die evenwichtig en dialooggericht is”.

Overgenomen met toestemming van Katholiek Nieuwsblad.
image_pdfimage_print