VBOK biedt Ross eigen abortusevaluatie

Katholiek NieuwsbladKatholiek Nieuwsblad, 24 maart 2006

De VBOK overhandigde vorige week aan staatssecretaris Ross het eerste exemplaar van een eigen alternatieve samenvatting bij het evaluatierapport inzake de Wet Afbreking Zwangerschap (WAZ). Daarmee levert de hulporganisatie een uitvoerige en gedegen bijdrage aan de discussie rond de evaluatie van de wet. De bijdrage is gebaseerd op de organisatiedoelstelling van de Vereniging ter Bescherming van het Ongeboren Kind, die stelt dat bij “onbedoelde en/of ongewenste zwangerschappen alle partijen – moeder, vader én ongeboren kind – gelijkwaardig betrokken moeten worden”.

“Met de alternatieve samenvatting zegt de VBOK niet dat de samenvatting zoals die er nu ligt, onjuist is. Wanneer je de uitkomsten echter ook leest in het licht van het belang van het ongeboren menselijk leven, kom je op onderdelen wel tot andere conclusies en aanbevelingen”, aldus algemeen directeur Annetje Takke. Zo vindt de VBOK het opmerkelijk dat het evaluatierapport de aanbeveling doet de deskundigheid van huisartsen te vergroten inzake de “afbreking van de zwangerschap” in plaats van op het gebied van de “ongewenste zwangerschap” in het algemeen. Men spreekt in de praktijk al snel over abortus, terwijl de ongewenst zwangere vrouw meer opties heeft en daarover geïnformeerd zou moeten worden.

Een woordvoerder van Ross laat weten dat de bewindsvrouw “medio april” haar standpunt over de evaluatie van de WAl bekend zal maken. Daarna volgt een debat in de Tweede Kamer.

Volgende bladzijde: Persbericht VBOK over overhandiging rapport

image_pdfimage_print