Verlagen abortusgrens ontneemt vrouwen kans op zorgvuldige afweging

KNMGPersbericht KNMG, 12 november 2010

Dit artikel verwoordt niet het standpunt van de Stichting Medische Ethiek. Het wordt geplaatst om een volledig beeld van de discussie te geven.

De KNMG verwerpt met kracht het voorstel van de ChristenUnie om de abortusgrens naar 18 weken te verlagen.

Hiermee zou de mogelijkheid voor vrouwen vervallen om op basis van ernstige afwijkingen aan de foetus te besluiten tot het afbreken van de zwangerschap. Ook een verlaging naar 22 weken wijst de KNMG af, omdat dit negatieve gevolgen zou kunnen hebben voor de zorgvuldigheid van het besluitvormingsproces rond het al dan niet afbreken van de zwangerschap.

ChristenUnie: abortusgrens naar 18 weken
De ChristenUnie stelde woensdag tijdens het debat over de begroting van het ministerie van VWS voor de abortusgrens te verlagen van de huidige 24 weken naar 18 weken. Dit zou vrouwen de kans ontnemen om op basis van ernstige afwijkingen aan de foetus te besluiten tot het afbreken van de zwangerschap.

20-wekenecho
Aanwijzingen voor ernstige afwijkingen aan de foetus worden vaak pas gevonden bij de 20-wekenecho, die standaard aan zwangere vrouwen wordt aangeboden. De artsenfederatie KNMG acht het van belang dat vrouwen de mogelijkheid houden om op basis van de 20-wekenecho te besluiten tot het afbreken van de zwangerschap. Deze mogelijkheid zou vrouwen worden ontnomen als het voorstel van de ChristenUnie gevolgd wordt.

Ernstige afwijkingen foetus
Ook het verlagen van de abortusgrens naar 22 weken wijst de KNMG af. Deze verlaging wordt soms gesuggereerd vanwege de nieuwe richtlijn van de NVK en de NVOG om vroeg geboren baby’s al vanaf 24 weken te gaan behandelen. In de praktijk hanteren de abortusklinieken echter al een grens van 22 weken. Abortussen na de 22e week vinden dan ook vrijwel alleen plaats op grond van ernstige afwijkingen aan de foetus. Wanneer bij de 20-wekenecho mogelijke afwijkingen gevonden worden, moet vrijwel altijd aanvullend onderzoek plaatsvinden in een tweede- of derdelijnscentrum, om de ernst van deze afwijkingen te bepalen. Soms is ook klinisch-genetisch onderzoek nodig.

Tijdsdruk
De KNMG hecht eraan dat de besluitvorming over het al dan niet afbreken van een zwangerschap zo zorgvuldig mogelijk verloopt. Dit betekent dat er voor het aanvullend onderzoek en de besluitvorming daarna voldoende tijd moet zijn. Ook nu al is de periode tussen de 20-wekenecho en het moeten besluiten over een zwangerschapsafbreking soms al erg krap. Het verlagen van de 24-wekengrens zou ongewenste gevolgen kunnen hebben voor de zorgvuldigheid van dit besluitvormingsproces en daarmee tot negatieve gevolgen voor zowel de vrouw als de foetus.

Minister: visie beroepsgroep
Minister Schippers van VWS liet weten eerst de visie te willen horen van de betrokken beroepsgroepen. Ook de ChristenUnie wil met de KNMG in gesprek, een uitnodiging die de KNMG inmiddels heeft geaccepteerd.

image_pdfimage_print