‘Voorkom een cultuur van de euthanasie’

Katholiek Nieuwsblad, 12 december 2019

Aartsbisschop Vincenzo Paglia, voorzitter van de Pauselijke Academie voor het Leven, zou de hand vasthouden van iemand die sterft door hulp bij zelfdoding. Hij ziet dat niet als een impliciete goedkeuring van een praktijk die de Kerk principieel afwijst.

Paglia sprak dinsdag met journalisten, voorafgaand aan een tweedaags symposium over palliatieve zorg. Hij stelde daarbij ook dat katholieken moeten zorgen voor een contrast.

Hij vindt het van essentieel belang om gemeenschappen en landen te wijzen op de holistische benadering van zorg. “We willen voorkomen dat het groeiende aantal ouderen leidt tot niet alleen een wegwerpcultuur, maar tot een echte verwerping, dat wil zeggen, de cultuur van euthanasie.”

‘De hand van een stervende vasthouden’

In reactie op een vraag zei hij als priester aanwezig te willen zijn bij een zelfdoding, omdat “de Heer nooit iemand in de steek laat. Zelfs als we tegen hulp bij zelfdoding zijn, omdat we het vuile werk van de dood niet willen verrichten”.

“Er zijn, de hand van een stervende vasthouden, is iets dat iedere gelovige zou moeten voorstaan zoals zij een cultuur voorstaan die tegen hulp bij zelfdoding is.”

Vechten tegen de ‘egoïstische’ maatschappij

Katholieken zouden volgens de aartsbisschop ook voor een contrast moeten zorgen, en moeten blijven vechten tegen de “egoïstische” maatschappij die ouderen en terminaal zieken tot “niet goed genoeg” en “overbodig voor de wereld” bestempeld.

Richtlijn Zwitserse bisschoppen

De Zwitserse bisschoppen publiceerden vorige week richtlijnen over pastorale zorg rond hulp bij zelfdoding. Daarin staat dat pastorale zorgverleners niet aanwezig zouden moeten zijn als iemand op die manier sterft.

Gevraagd naar zijn gedachten over dergelijke richtlijnen, zei Paglia: “Laat de regels gaan. Ik geloof dat niemand verlaten zou moeten worden. Ik zou de ideologie uit deze situatie willen verwijderen.”

‘Een vraag naar liefde die niet vervuld werd’

Zelfmoord noemde hij een “verlies” voor de rest van de maatschappij. “We kunnen het nooit veranderen in een ‘wijs besluit’.”

Tegelijk zei hij de uitvaart te doen van mensen die hun eigen leven hebben beëindigd, omdat hij zelfmoord ziet als “een grote vraag naar liefde die niet vervuld werd. Dit is waarom de Heer nooit iemand in de steek laat”.

“In deze egoïstische maatschappij hebben we geen nieuwe wetten nodig. We hebben meer liefde nodig, een mede-verantwoordelijkheidstoevoeging. We zijn allemaal nodig, we kunnen niemand missen. Een maatschappij die zelfmoord goedkeurt of mensen achterlaat die ‘niet goed genoeg’ zijn, is een wrede maatschappij,” voegde hij toe.

‘Zelfmoord is een mislukking van de gehele maatschappij’

“Ik zie zelfmoord persoonlijk als een mislukking van de gehele maatschappij. Maar het is geen mislukking van God,” zei de prelaat. “We zijn allen kinderen van God. Kan een moeder haar zoon in de steek laten?”

Paglia wees er op dat de Kerk leert dat er geen zekerheid is over wie er in de hel is; zelfs niet in het geval van de apostel Judas, die Jezus verraadde en zich toen verhing. Als een katholiek iets anders beweert, “is het ketterij”.

Religie, spiritualiteit en gezondheid

De bijeenkomst werd gesponsord door de Pauselijke Academie voor het Leven en het WISH-initiatief, een onderdeel van de Qatarstichting, met ondersteuning van het British Medical Journal.

Het evenement draait om de mogelijke positieve effecten van religie en spiritualiteit op het welzijn en de kwaliteit van leven van patiënten en hun families. In de presentaties komen de christelijke, joodse en islamitische benaderingen van medische ethiek en palliatieve zorg.

Meer begrip voor dilemma’s zorgpersoneel

Sultana Afdhal, hoofd van het WISH-initiatief, sprak de hoop uit meer begrip voor de ethische dilemma’s van zorgpersoneel te creëren, door medici en geestelijk leiders met elkaar in gesprek te brengen.

Hij hoopt dat er gemeenschappelijke grond gevonden wordt, en het lijden van mensen kan worden verlicht door naast hun lichamelijke en psychische noden, ook hun geestelijke noden onder ogen te zien.

Wetenschap en geloof

Ook Kamran Abbasi, arts en redacteur van het British Medical Journal ziet het belang van de combinatie van wetenschap en geloof.

“De overtuigingen van mensen spelen een belangrijke en centrale rol in hun besluitvorming betreffende hun gezondheid. Het is belangrijk dat mensen van alle geloofsovertuigingen en achtergronden op wetenschappelijke bewijzen kunnen bouwen om lange en gezonde levens te leiden.”

Interview met kardinaal Eijk over dit onderwerp

Overgenomen met toestemming van Katholiek Nieuwsblad.
image_pdfimage_print