Wetswijziging niet het antwoord op ‘voltooid leven’

Persbericht Unie KBO, 15 februari 2011

De ouderenorganisaties PCOB en Unie KBO, samen ruim 300.000 leden, hebben vandaag in een brief aan zowel de ministers Opstelten en Schippers als de Tweede Kamer laten weten dat zij nu niet kunnen meegaan met het conceptwetsvoorstel van de initiatiefgroep ‘Uit vrije wil’.

De ouderenorganisaties vinden de antwoorden van de Stichting ‘Uit vrije wil’ en de NVVE – die pleit voor een levenseindekliniek – veel te kort door de bocht. De oplossing moet nu niet gezocht worden in verandering van wetgeving, of in faciliteren van het sterven. De oplossing ligt in een bredere benadering; in een bezinning van de samenleving op deze problematiek.

PCOB en Unie KBO pleiten dan ook nadrukkelijk voor een breed maatschappelijk debat, omdat de ouderenorganisaties vinden dat de samenleving met een menselijk antwoord moet komen op de problematiek van ouderen die hun leven voltooid vinden. Dat betekent ingaan op levensvragen van mensen, zonder daarbij meteen een oplossing te bieden in de vorm van een ‘kille pil’.

PCOB en Unie KBO vinden dat mensen bij het ouder worden mogen weten dat zij bij hun omgeving en bij hulpverleners in veilige handen zijn. Het is onacceptabel als vragen rond een voltooid leven voortkomen uit een ervaren tekort in toewijding en aandacht van de medemens. Ouderen met een voltooid leven moeten gehoord worden, maar zij verdienen het ook dat iemand zegt: “Blijf bij ons, je bent de moeite waard!”

Aanleiding voor het verzenden van de brief is het gesprek op 16 februari a.s. van de Vaste Kamercommissie voor Veiligheid en Justitie met de Initiatiefgroep ‘Uit Vrije Wil’. De initiatiefgroep pleit voor verruiming van de euthanasiewet en wil professionele hulpverlening bij zelfdoding door het verstrekken van dodelijke middelen.

image_pdfimage_print