WMA: euthanasie niet meer ‘onethisch’

KNMG, 14 november 2019

In oktober jl. heeft de World Medical Association (WMA) een nieuwe ‘Declaration on euthanasia and physician-assisted suicide’ vastgesteld. De WMA handhaaft haar oppositie tegen euthanasie en hulp bij zelfdoding, maar noemt deze niet langer ‘onethisch’. Ook wordt niet meer gezegd dat de medische professie beide zou moeten veroordelen. De drie eerdere documenten van de WMA over euthanasie en hulp bij zelfdodingen verklaarden dat nog wel.

De KNMG is voorzichtig positief over de recent vastgestelde verklaring en ziet deze als de uitkomst van een discussie die de KNMG, samen met haar Canadese zusterorganisatie, een aantal jaren geleden binnen de WMA is gestart. Hoewel de oppositie tegen euthanasie en hulp bij zelfdoding binnen de WMA blijft bestaan, worden de artsen die hier wel uitvoering aan geven niet langer (moreel) veroordeeld. Dit is een kleine, maar volgens de KNMG wel cruciale en positieve stap in de verdere discussie over dit belangrijke onderwerp tussen artsen wereldwijd.


WMA declaration on euthanasia and physician-assisted suicide

Adopted by the 70th WMA General Assembly, Tbilisi, Georgia, October 2019

The WMA reiterates its strong commitment to the principles of medical ethics and that utmost respect has to be maintained for human life. Therefore, the WMA is firmly opposed to euthanasia and physician-assisted suicide.

For the purpose of this declaration, euthanasia is defined as a physician deliberately administering a lethal substance or carrying out an intervention to cause the death of a patient with decision-making capacity at the patient’s own voluntary request. Physician-assisted suicide refers to cases in which, at the voluntary request of a patient with decision-making capacity, a physician deliberately enables a patient to end his or her own life by prescribing or providing medical substances with the intent to bring about death.

No physician should be forced to participate in euthanasia or assisted suicide, nor should any physician be obliged to make referral decisions to this end.

Separately, the physician who respects the basic right of the patient to decline medical treatment does not act unethically in forgoing or withholding unwanted care, even if respecting such a wish results in the death of the patient.

image_pdfimage_print