Zorg voor mensen in de marge van ons gezondheidszorgsysteem

Aanvang:
Einde:
zaterdag 16 november 2024, 8:30 u.
zaterdag 16 november 2024, 17:30 u.

Symposium van de Belgische Medische Vereniging Sint-Lukas.

In zijn encycliek Fratelli Tutti nodigt paus Franciscus ons uit om naar de periferie te gaan. Bepaalde groepen patiënten krijgen niet de juiste zorg.

Wat kunnen we als artsen en zorgverleners nog meer doen voor vluchtelingen, geïsoleerde ouderen, terminaal zieken en patiënten met chronische psychiatrische aandoeningen?

Laten we inspiratie zoeken bij de Heilige Pater Damiaan De Veuster, die zich volledig inzette voor leprapatiënten van Molokai, en zijn voorspraak vragen voor onze medische praktijk, en voor onze zorg voor de mensen in de marge.

Prof. Anja Declercq

Sociologie, directeur LUCAS, Leuven
‘Mensen in de marge van onze maatschappij anno 2024’

Prof. Laura Rizzero 

Departement van Filosofie, Universiteit van Namen
Can caring for the most vulnerable make us happier (or more human)?’

Priester Bert Vanderhaegen

Chief chaplain of UZ Gent
”Ziekenhuispastoraal: een luisterend oor zijn en Licht binnen brengen in moeilijke situaties voor patiënten en personeel”

Barones Hilde Kieboom

Sant’ Egidio gemeenschap
‘Zorg voor dak- en thuislozen bij Kamiano, Antwerpen’

Prof. Dr Benoit Beuselinck

Oncoloog UZ Leuven
‘Zingeving als men ziek is’

Dhr. François Trufin

Directeur van een rust- en verzorgingstehuis (Petites soeurs des pauvres, Belgium)
‘Ouderdom, schildwacht van de eeuwigheid’

Priester Ferry Indrianto

Congregatio Sacrorum Cordium
‘Pater Damiaan, inspirerend voorbeeld voor de zorg, anno 2024’

Toespraak van referent in de gezondheidszorg op Belgische bisschoppenconferentie

Eucharistieviering in de Sint-Antoniuskapel, Grafkapel van Sint-Damiaan, Leuven

Meer informatie en mogelijkheid tot inschrijving op de website van Sint Lukas.

image_pdfimage_print