Zorgvuldigheid en transparantie essentieel bij euthanasie

KNMGPersbericht KNMG, 18 mei 2011

Het wetsvoorstel van de initiatiefgroep Uit Vrije Wil voor legalisatie van stervenshulp aan ouderen met een stervenswens holt de huidige euthanasiewet uit. Het voorstel zou voor ouderen en artsen de eenvoudigste weg naar de dood worden. Daardoor kan de zorgvuldigheid van de bestaande wetgeving verloren gaan.

Dit stelde KNMG-voorzitter Arie Nieuwenhuijzen Kruseman woensdag tijdens een hoorzitting van de Tweede Kamer over het ontwerpwetsvoorstel van Uit Vrije Wil. Daarin staat dat 70-plussers het recht hebben op een humane manier een eind aan hun leven te maken als ze zelf vinden dat hun leven voltooid is.

Ruimte euthanasiewet
Op de hoorzitting benadrukte Kruseman dat de huidige euthanasiewet meer ruimte biedt voor ouderen die lijden aan het leven dan vaak wordt gedacht. Kruseman: ‘De voorbeelden van het burgerinitiatief, zoals een hoogbejaarde vrouw met ernstige ouderdomskwalen, vallen binnen de huidige wet. Het probleem zit ‘m dan ook niet zozeer in de reikwijdte van de wet, maar in de interpretatie en toepassing ervan door artsen.’

Uitholling
Hij benadrukte, evenals diverse andere sprekers zoals oud-VWS minister Els Borst en psychiater Boudewijn Chabot, dat eerste de medische weg beter moet worden bewandeld, hoe moeilijk artsen het ook vinden om euthanasie te verlenen. In dat kader noemden de KNMG en anderen het gevaar van de uitholling van de zorgvuldige euthanasiewet door een tweede weg te maken. Kruseman: ‘We moeten voorkomen dat de transparantie en zorgvuldigheid van de huidige euthanasiewet verloren gaan.’ Borst: ‘In wezen zou dit ertoe leiden dat gelijke gevallen verschillend behandeld zouden worden.’

Eerst onderzoek
De KNMG meent dat er op dit moment onduidelijkheid bestaat over de groep mensen op wie het wetsvoorstel zich zegt te richten. Daarom moet eerst wetenschappelijk in kaart worden gebracht hoeveel mensen er gebruik van zouden willen maken en wie dit precies zijn. Net als de gezaghebbende studies van Van der Wal en van der Maas destijds voor de euthanasiewet. Wetgeving dient het sluitstuk van een dergelijke analyse te zijn, niet het vertrekpunt, aldus Kruseman. Het voorstel voor een onderzoek werd breed gesteund door diverse sprekers.

De Tweede Kamer zal na de hoorzitting beraadslagen of een tweede zitting over het wetsinitiatief nodig is.

Zie ook berichtgeving van het Reformatorisch Dagblad

image_pdfimage_print