Gebedsgenezing – (hoe) bestaat het?

Aanvang:
Einde:
dinsdag 23 mei 2023, 20:00 u.
dinsdag 23 mei 2023, 22:00 u.

Gebedsgenezing – (hoe) bestaat het?

Op dinsdagavond 23 mei 2023 hoopt CMF-Nederland een avond te organiseren rond het onderwerp Gebedsgenezing. Dit naar aanleiding van het promotie-onderzoek van Dick Kruijthoff, huisarts, met de titel Healing after Prayer, an interdisciplinary case studyGebedsgenezing is een thema wat veel christenen bezig houdt, maar er is niet of nauwelijks wetenschappelijk onderzoek hiernaar. Het is dan ook uniek dat er nu op deze manier onderzoek is gedaan naar gebedsgenezing. Daarom zijn we dankbaar dat we als CMF-Nederland een avond over dit onderwerp kunnen beleggen met Dick Kruijthoff als hoofdspreker. Hij zal vertellen over zijn onderzoek en zijn bevindingen. Daarnaast zal er een panel worden gehouden met Dick Kruijthoff, Rick Paul (chirurg n.p.) en Gerrit Glas (psychiater en filosoof). De laatstgenoemden waren ook nauw betrokken bij dit promotieonderzoek. 

Verdere toelichting

Gebedsgenezing is een thema wat veel christenen bezig houdt, maar er is niet of nauwelijks wetenschappelijk onderzoek hiernaar. Het is zeldzaam wereldwijd en uniek in Nederland dat hier nu onderzoek naar is gedaan. De aanleiding voor Dick Kruijthoff om te beginnen aan dit onderzoek was een voor hem onverklaarbare genezing op gebed van een van de patienten uit zijn praktijk. Naar aanleiding hiervan is hij begonnen met een promotieonderzoek aan het VU Medisch Centrum in Amsterdam. Samen met een team van (medische) specialisten heeft hij casussen verzameld en grondig onderzocht. Zijn dit opmerkelijke genezingen waar wel een medische verklaring voor is, of zijn ze medisch onverklaarbaar? Daarnaast heeft Dick Kruijthoff middels analyse van diepte-interviews met betrokkenen gekeken naar wat er (nog meer) gebeurt op het moment dat iemand een genezing op gebed ervaart. 

Gedurende de avond zal Dick Kruijthoff meer vertellen over de opzet van zijn onderzoek en de resultaten. Daarbij zullen zijn twee onderzoeksvragen centraal staan. Namelijk: komen we ‘medisch opmerkelijke’ en/of ‘wetenschappelijk onverklaarde’ genezingen tegen? En welke verklarende (multidiscipinaire) perspectieven en modellen kunnen ons helpen om de bevindingen te begrijpen? Deze avond wordt in de eerste plaats door CMF-Nederland georganiseerd voor haar achterban, namelijk artsen en geneeskundestudenten. De inhoud en opzet van de avond zal daar ook op gericht zijn. Tegelijkertijd is het een onderwerp dat velen bezighoud. Geïnteresseerden zijn dan ook van harte welkom!

Meer informatie

image_pdfimage_print