To eat or not to eat: that’s the question

Netwerk Katholieke Zorgprofessionals Nederland

Ethische reflectie op bewust stoppen met eten en drinken om het levenseinde te bespoedigen. Tweede online bijeenkomst van een serie van drie, ingeleid en becommentarieerd vanuit katholiek perspectief door drs. Lotte Voets, specialist ouderengeneeskunde.

Leve de supermens! Adam en Eva 2.0

Netwerk Katholieke Zorgprofessionals Nederland

Online bijeenkomst over transhumanisme. Onderdeel van drie online bijeenkomsten rond actuele thema’s. Centraal in deze bijeenkomsten zal ook de katholieke visie op het thema staan. De bijeenkomsten kunnen los van elkaar worden bijgewoond.

Artificiële intelligentie: zegen of vloek?

Netwerk Katholieke Zorgprofessionals Nederland

Najaarsbijeenkomst Netwerk Katholieke Zorgprofessionals Nederland over ethische aspecten van artificiële intelligentie. Dit betreffen computeralogoritmes, die bijvoorbeeld werden gebruikt door de Belastingdienst in de toeslagenaffaire, maar ook computertechnologie die onderdeel is van gehumaniseerde robots die in de zorg kunnen worden ingezet.

Verslaving

Belgische katholieke artsenvereniging Sint Lucas

Symposium van de Belgische Medische Vereniging Sint Lucas over verslaving en de behandelingsmogelijkheden bij verslaving.

image_pdfimage_print