Artificiële intelligentie: zegen of vloek?

Aanvang:
Einde:
zaterdag 25 november 2023, 9:30 u.
zaterdag 25 november 2023, 18:00 u.

Najaarsbijeenkomst Netwerk Katholieke Zorgprofessionals Nederland over ethische aspecten van artificiële intelligentie. Dit betreffen computeralgoritmes, die bijvoorbeeld werden gebruikt door de Belastingdienst in de toeslagenaffaire, maar ook computertechnologie die onderdeel is van gehumaniseerde robots die in de zorg kunnen worden ingezet.

Programma

09:30 u.Inloop en registratie
10:00 u.Eucharistieviering – hoofdcelebrant dr. Lambert J.M. Hendriks, voorzitter Katholieke Stichting Medische Ethiek, rector Grootseminarie Rolduc
11:00 u.Koffie
11:15 u.Opening door dagvoorzitter – prof.dr. Frans J. van Ittersum, voorzitter Netwerk Katholieke Zorgprofessionals Nederland
11:30 u.Lezing “Ontwikkelingen zorgtechnologie” – René Donkers, adviseur zorgtechnologie
12:15 u.Lezing “Gehumaniseerde robots en de mens – een filosofisch perspectief” – mgr. dr. Everard J. de Jong, hulpbisschop bisdom Roermond
13.00 u.Lunch
14.00 u.Lezing “Robots en AI – (moraal)theologisch perspectief” – dr. Lambert J.M. Hendriks
14:45 u Discussie in groepjes
15.15 uSamenvatting – bevindingen van de dag – overzicht AI-documenten van b.v. UNESCO, EU en COMECE – drs. Lotte Voets, specialist ouderengeneeskunde, bestuurslid Netwerk Katholieke Zorgprofessionals Nederland
16.00 u.Afsluitende gebedsviering
16:15 u.Afsluiting, mededelingen netwerk, borrel
16.45 u. – 18.00 u.Facultatief: mogelijkheid met pizza en iets te drinken te blijven eten en elkaar nader te ontmoeten

Locatie

Vituszaal (Annagebouw), St. Vitusparochie
Emmastraat 3
1211 NE Hilversum

Wanneer er veel belangstelling is, zullen we overwegen het programma ook online aan te bieden.

Kosten

Deelname in Hilversum inclusief lunch € 35,–, studenten op vertoon van studentenkaart € 17,50
Facultatieve pizza-maaltijd € 12,50 (geen studententarief)

image_pdfimage_print