6 april 2019: Genetische manipulatie en menselijke waardigheid

Voorjaarsbijeenkomst van het Netwerk Katholieke Zorgprofessionals Nederland. Het definitieve programma volgt zo snel mogelijk. Wanneer onderdelen van het programma la bekend zijn, worden hieronder gepubliceerd.

Voorlopig programma
9.30 u: Inloop en registratie
10.00 u.: Eucharistieviering – hoofdcelebrant dr. L.J.M. Hendriks, voorzitter Katholieke Stichting Medische Ethiek, rector Grootseminarie Rolduc
11.15 u.: Lezing Inleiding Genetica en CRISPR-Cas – spreker volgt
11.45 u.: Lezing Ben ik mijn DNA ? – dr. D. van Schalkwijk, bioloog, docent Amsterdam University College
12.30 u.: Lunch
13.30 u.: Lezing Genetica en menselijke waardigheid vanuit de protestants christelijke traditie – prof.dr.ir. Henk Jochemsen, bijzonder hoogleraar christelijke filosofie Wageningen University and Research
14.15 u.: Discussies in groepjes aan de hand van vragen over het thema van de dag
15.30 u.: Plenaire nabespreking groepsdiscussies en thee
16.10 u.: Afsluitende gebedsviering
16.30 u.: Afsluiting, mededelingen netwerk en borrel

Kosten inclusief lunch
€ 30,–, studenten op vertoon van studentenkaart € 15,–

Locatie
R.K. Kerk OLV Verrijzenis
Parochiehuis ’t Spintje
Naarderstraat 106
1211 AM Hilversum

Aanmelden voor deze bijeenkomst

image_pdfimage_print