Belgische bisschoppen hekelen verruiming abortuswet

Katholiek Nieuwsblad, 13 november 2019

In een gezamenlijke verklaring bekritiseren de rooms-katholieke bisschoppen van België de voorgenomen uitbreiding van de abortuswet in het land.

Verschillende linkse en liberale partijen in het Belgische parlement dienden onlangs voorstellen in voor versoepeling van de bestaande wetgeving. Zij willen abortus definitief uit de strafwet halen, het verplichte consult vooraf schrappen, en de abortusgrens oprekken van 12 naar 18 of zelfs 20 weken. De wetswijzigingen willen deze partijen snel doorvoeren, nu de federale regering demissionair is.

De Belgische bisschoppen noemen het “onbegrijpelijk hoe zo een belangrijke en delicate aangelegenheid zo vlug wordt behandeld en zonder enig voorafgaand fundamenteel debat”.

‘Gewone medische ingreep’

Volgens de verklaring, ondertekend door kardinaal Jozef De Kesel en alle bisschoppen van België, betekenen de voorgestelde wetswijzigingen niet enkel een verandering in de abortuspraktijk, maar ook een verandering in de betekenis zelf van zwangerschapsonderbreking.

“Abortus wordt een gewone medische ingreep”, aldus de bisschoppen, waarmee geen recht wordt gedaan “aan wat de betrokkenen ervaren en beleven. Waarom dan nog raad of hulp vragen? De vragen zelf dreigen al van meet af aan niet ernstig genomen te worden. Het zal de ontreddering en de eenzaamheid alleen maar groter maken.”

Gewetensvrijheid onder druk

Ook maken de bisschoppen zich zorgen om medici die vragen stellen of abortus weigeren. De gewetensvrijheid wordt door de voorstellen alsmaar verder ingeperkt, zo stelt de verklaring.

“Ook in de pers en in de medische en de academische wereld hebben waarschuwende stemmen geklonken. En niet vanuit één bepaalde ideologische hoek. Daarvoor is het al te zeer een problematiek die ons allen en de samenleving zelf aanbelangt. Maar het is alsof argumenten er niet meer toe doen.”

Waterscheiding

Dat laatste wordt ook onderschreven door broeder René Stockman, in een opiniebijdrage in Katholiek Nieuwsblad deze week. De Belgische deskundige op het gebied van psychiatrische verpleegkunde en generaal overste van de Broeders van Liefde, spreekt in zijn artikel van een “waterscheiding” tussen emoties en gezond verstand.

“Van een kritisch weerwoord is nauwelijks nog sprake”, aldus Stockman in KN. “Niemand wil zo onbarmhartig of onsympathiek zijn om de zelfbeschikking en de autonomie ter discussie te stellen. Wie zou zoiets aandurven? Het is alsof men terug gaat in de tijd. Alle mogelijke argumenten die worden aangebracht om zich toch even af te vragen welke weg we aan het inslaan zijn met de verdere liberalisering en legalisering van zowel abortus als euthanasie worden met emoties weggeveegd en monddood gemaakt. Emoties doen het vandaag, niet meer de argumenten.”

Overgenomen met toestemming van Katholiek Nieuwsblad.
image_pdfimage_print