De bedenktermijn voor een abortus helpt leed voorkomen

Katholiek Nieuwsblad

De bedenktijd van vijf dagen voor een abortus zou overbodig zijn, vinden Kamerleden van GroenLinks en PvdA. Gezien de mogelijke mentale gevolgen van een abortus voor vrouwen, zou die termijn echter juist gehandhaafd moeten blijven.

Gratis plaatsing spiraaltje na abortus

Medisch Contact

Het kabinet probeert het aantallen abortussen in te perken door vrouwen na een abortus gratis consultatie over anticonceptie of een spiraal aan te bieden. Ongetwijfeld is het onderliggende idee hiermee te kiezen voor het mindere kwaad. Bij anticonceptie kan dat zeker zo zijn: de werking van een spiraal berust op het belemmeren van de innesteling van de reeds ontstane vrucht en is in die zin ook een abortivum.

image_pdfimage_print