Belgische katholieke artsenvereniging tegen verdere liberalisering abortuswetgeving

Artsenvereniging waarschuwt voor shift naar zwaardere ingrepen en voor kwetsbaarheid bij sociale druk rond abortus.

Naar aanleiding van het rapport van het Academisch Comité wordt op dit moment het wetsvoorstel inzake abortus binnen de regering opnieuw besproken om de abortuswetgeving te liberaliseren. De bedenktijd van 6 dagen zou worden ingekort en de toegelaten termijn verlengd van 12 weken (na de bevruchting) naar 18 weken. 

De Belgische Medische Vereniging Sint-Lucas kant zich tegen deze wijziging van de abortuswet om volgende redenen:

  • Een abortieve ingreep tijdens de zwangerschap toont geen respect voor de menselijke waardigheid van het ongeboren kind.
  • De verplichte bedenktijd inkorten gaat ten koste van goede ondersteuning en begeleiding van vrouwen met een ongeplande zwangerschap. Het is belangrijk dat zwangere vrouwen in moeilijkheden voldoende advies krijgen over hun rechten en mogelijke hulp bij het uitdragen van de zwangerschap. Een weloverwogen geïnformeerde beslissing hierover vraagt tijd.
  • Een termijnverlenging heeft geen oog voor de ernstige gevolgen voor de vrouwen noch voor het medisch personeel. Een abortus na 14 weken zwangerschap vereist een zwaardere en meer technische ingreep op de foetus, en dus ook op het lichaam van de vrouw. Dit geeft bovendien extra psychologische belasting voor de vrouw en voor het medisch team. Meer dan 2500 zorgverleners, hoofdzakelijk vrouwen, waren geen voorstanders van een verlenging in de petitie van 2019.
  • Een termijnverlenging riskeert de periode van twijfel te verlengen. Een groot aantal vrouwen wacht immers met hun beslissing tot op het laatste moment rond de wettelijke termijn. Met deze termijnverlenging is een verschuiving te verwachten van vroegtijdige naar laattijdige abortussen.
  • Uit de hulpverlening blijkt dat vrouwen die ondanks moeilijke omstandigheden de zwangerschap willen behouden, meer sociale druk voor abortus ervaren tot ze voorbij de wettelijk toegelaten termijn zijn. De huidige toegelaten termijn van 12 weken biedt dan een uitweg voor deze vrouwen die onder druk worden gezet door hun omgeving om een abortus te ondergaan. In een recente BBC-enquête gaf 15% van de Britse vrouwen aan onder druk gezet geweest te zijn om abortus te laten uitvoeren. Vermits volgens het rapport 2018-2019 van de Belgische abortuscommissie relatieproblemen in 14% bijdroegen tot een keuze voor abortus, is verder onderzoek naar dwang rond abortus ook in ons land aangewezen.

We roepen de politici op om in dit debat het welzijn, de zorg en het belang van zowel de vrouw in een moeilijke situatie als van haar ongeboren kind centraal te stellen.

Belgische Medische Vereniging Sint-Lucas

image_pdfimage_print