Bestelformulier

Middels dit formulier kunt u uitgaven direct bestellen bij de Katholieke Stichting Medische Ethiek.

Mijn bestelling
Handboek Katholieke Medische Ethiek, € 30,-- + verzendkosten
Manual of Catholic Medical Ethics, € 47,50 + verzendkosten
Economisering en vertechnisering van de gezondheidszorg, € 15,-- + verzendkosten
Hoe komt het dat ethici verschillend denken ?, € 14,90 + verzendkosten
Medewerking verantwoord ?, € 12,50 + verzendkosten
Communio 2005: Genetica en genetische manipulatie, € 6,-- + verzendkosten

Acceptatie algemene voorwaarden (verplicht)
Ik accepteer de Algemene voorwaarden van de Katholieke Stichting Medische Ethiek (zie onder Documenten > Documenten KSME)

Privacybepaling (verplicht)
Ik geef toestemming bovenstaande personalia ter beschikking te stellen t.b.v. deze bestelling aan de Katholieke Stichting Medische Ethiek. Zodra dit niet meer nodig is, worden deze gegevens uit ons systeem verwijderd.