Verslaving en verslavingszorg

Netwerk Katholieke Zorgprofessionals Nederland

Het NKZN organiseert in de eerste helft van 2024 drie online bijeenkomsten rond actuele thema’s. In deze bijeenkomsten komt ook de katholieke visie op het thema aan de orde. In de derde bijeenkomst staat verslaving centraal. De bijeenkomsten kunnen los van elkaar worden bijgewoond.

Bewust stoppen met eten en drinken

Netwerk Katholieke Zorgprofessionals Nederland

Het NKZN organiseert in de eerste helft van 2024 drie online bijeenkomsten rond actuele thema’s. Centraal in deze bijeenkomsten zal ook de katholieke visie op het thema staan. De tweede bijeenkomst gaat over Bewust stoppen met eten en drinken. De bijeenkomsten kunnen los van elkaar worden bijgewoond.

Leve de supermens! Adam en Eva 2.0

Netwerk Katholieke Zorgprofessionals Nederland

Online bijeenkomst over transhumanisme. Onderdeel van drie online bijeenkomsten rond actuele thema’s. Centraal in deze bijeenkomsten zal ook de katholieke visie op het thema staan. De bijeenkomsten kunnen los van elkaar worden bijgewoond.

Artificiële intelligentie: zegen of vloek?

Netwerk Katholieke Zorgprofessionals Nederland

Najaarsbijeenkomst Netwerk Katholieke Zorgprofessionals Nederland over ethische aspecten van artificiële intelligentie. Dit betreffen computeralogoritmes, die bijvoorbeeld werden gebruikt door de Belastingdienst in de toeslagenaffaire, maar ook computertechnologie die onderdeel is van gehumaniseerde robots die in de zorg kunnen worden ingezet.

image_pdfimage_print