Europese Commissie wijst burgerinitiatief “Eén van Ons” af

European Citizens Initiative: European Commission replies to ‘One of Us’ – Q&A

Europese Commissie, 28 mei 2014

In een lang document met vragen en antwoorden wijst de Europese Commissie het burgerinitiatief “One of Us” van de hand. Financiering van onderzoek met menselijk embryo’s gaat daardoor door.

Lees meerEuropese Commissie wijst burgerinitiatief “Eén van Ons” af

Prenataal onderzoek naar Down syndroom? Onaanvaardbaar

Katholiek NieuwsbladKatholiek Nieuwsblad, 3 januari 2013
door dr. J.A. Raymakers, emeritus-internist, secretaris-penningmeester van de Stichting Medische Ethiek, corresponderend lid van de Pauselijk Academie voor het Leven

De Gezondheidsraad adviseert de minister de algemene invoering van een bloedtest bij de moeder voor de detectie van Downsyndroom bij de foetus tijdens de zwangerschap. Niet doen.

Lees meerPrenataal onderzoek naar Down syndroom? Onaanvaardbaar

Gezondheidsraad: Bloedtest verdient plaats in screening op downsyndroom

GezondheidsraadPersbericht Gezondheidsraad, 17 december 2013

Commentaar SME. De Gezondheidsraad heeft de minister van VWS geadviseerd een niet-invasieve test op ziekten zoals Downsyndroom op proef in te voeren. Alhoewel de test eenvoudiger is en tot minder miskramen leidt, is er vanuit Rooms-katholiek perspectief geen winst. Ook hier is de bedoeling ouders de keuze tot abortus te geven.

Lees meerGezondheidsraad: Bloedtest verdient plaats in screening op downsyndroom

Guanajuato Declaration about In Vitro Fertilization

20 april 2013

In Guanajuato City, Mexico, April 20th 2013, various experts in bioethics, medicine, philosophy, biology, law, academia and the general sciences, came together with the purpose of subscribing the Guanajuato Declaration, a set of interdisciplinary reflections in connection with the sentence brought about by the Inter-American Court of Human Rights of the case Artavia Murillo and others (“in vitro Fertilization”) vs. Costa Rica from 28 of November 2012.

Lees meerGuanajuato Declaration about In Vitro Fertilization

Prenataal testen: een dubbel snijdend zwaard

Perverting Information in the Pursuit of Perfection

ZenitZenit, 25 juli 2012
by Denise J. Hunnell, MD Denise Hunnell, MD, a fellow of HLI America, an educational initiative of Human Life International

Peering into the womb and glimpsing the developing new life within is an exhilarating experience made possible through ultrasound technology. Yet the marvels of ultrasound are meant for more than allowing parents to lovingly gaze upon their unborn child. This is a powerful, non-invasive tool for diagnosing numerous medical conditions, some of which can be corrected prior to birth.

Lees meerPrenataal testen: een dubbel snijdend zwaard

Recht op leven gerelativeerd

door Louis van Overbeek, freelance publicist

Hoe gevaarlijk het is pleidooien te houden voor afschaffing van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens, zoals recentelijk onder meer werd gedaan door Thierry Baudet in NRC Handelsblad, blijkt maar weer eens uit een stuk dat vrijdag (3-12-10) gepubliceerd werd in nota bene het van oorsprong protestants christelijke dagblad Trouw, waarin door een zekere Marcel Zuijderland, ‘publicist en filosoof’, gesteld wordt dat ‘het leven op zichzelf niet per definitie beschermwaardig is’ en waarin dus het in internationale mensenrechtenverdragen vastgelegde recht op leven wordt gerelativeerd. ‘Hoewel het een morele evidentie lijkt, is het leven op zichzelf niet per definitie beschermwaardig. Wat we in de regel willen beschermen is niet het leven zelf, maar onze autonomie, ons (zelf)bewustzijn en de kwaliteit van ons leven’, aldus deze vriend van de wijsheid.

Lees meerRecht op leven gerelativeerd