COMECE: ‘Abortus is geen EU-competentie’

Katholiek NieuwsbladKatholiek Nieuwsblad, 22 oktober 2013

Het Europees Parlement overschrijdt zijn competenties waar het om abortus gaat.

Dat zegt de Commissie van Europese Bisschoppenconferenties (COMECE) in een verklaring naar aanleiding van een stemming dinsdag over “seksuele en reproductieve gezondheid en de daarmee verbonden rechten”. Daaronder valt ook abortus, terwijl de EU op dat terrein geen juridische beslissingscompetentie heeft, aldus de COMECE in een verklaring.

Het Europees Parlement boog zich dinsdag over een voorstel dat voorziet in algehele legalisering van abortus en invoering van een verplichte “taboevrije” interactieve seksuele voorlichting voor alle schoolkinderen.

De COMECE wijst erop dat abortus in veel EU-landen illegaal is. “Met het oog op de menselijke waardigheid en in de overtuiging van een absoluut recht op leven is abortus wettelijk verboden. De Europese Unie moet dit respecteren en mag dit niet proberen te omzeilen door beslissingen te nemen die buiten zijn competentie vallen.”

Ook EP-lid Peter van Dalen (ChristenUnie) keerde zich tegen het voorstel en diende met enkele anderen een alternatieve motie in.

“Nationale overheden moeten waar mogelijk zwangere vrouwen en jonge moeders ondersteunen. Bescherming van het ongeboren leven vanaf het prille begin moet daarbij uitgangspunt zijn. Laat Europa hier alsjeblieft buiten blijven. Abortus is in geen enkel verdrag erkend als mensenrecht en ik heb niet de behoefte dat te veranderen”, Aldus Van Dalen.

“Seksualiteit en voortplanting zijn gevoelige en intieme zaken. Ik heb er geen enkele behoefte aan dat Europa zich daar ook nog mee moet gaan bemoeien.”

image_pdfimage_print