Europese bisschoppen bekritiseren ‘ideologisch’ abortusplan Macron

Katholiek Nieuwsblad, 10 februari 2022

De Europese bisschoppen hebben kritiek geuit op het voorstel van de Franse president Emmanuel Macron om abortus tot een grondrecht te verklaren in de Europese Unie. Macron uitte dit voornemen onlangs tijdens een toespraak in het Europees Parlement.

De katholieke Macron pleitte daarbij voor een herziening van het EU-handvest van de grondrechten, dat opgesteld is in 2000. Daarin moeten klimaatbescherming en de erkenning van het recht op abortus prominenter aan bod komen, aldus de Franse president. Frankrijk is sinds 1 januari voorzitter van de Raad van Europa, een positie die het land een half jaar lang zal vervullen.

‘Diepe zorgen en weerstand’

De Commissie van Bisschoppenconferenties in de Europese Unie (COMECE) heeft afgelopen dinsdag gereageerd op het voorstel van Macron. De Europese bisschoppen spreken daarin over “diepe zorgen en weerstand” over zijn voorstel.

“Sinds het begin is het Europese integratieproces altijd door de Kerk ondersteund en nauw begeleid”, aldus de verklaring. De bisschoppen wijzen op het “respect voor de waardigheid van elke menselijke persoon in elke fase van zijn of haar leven, vooral in situaties van volledige kwetsbaarheid, zoals het geval is bij een ongeboren kind”.

Onvervreemdbare waardigheid

De grondleggers van Europa, aldus de bisschoppen, “waren zich zeer bewust van het fundamentele belang van de onvervreemdbare waardigheid van de menselijke persoon en van de gemeenschap als gemeenschappelijke basis voor onze Unie”.

‘Verstoken van een ethische basis’

De bisschoppen merken op dat “er geen erkend recht op abortus is in het Europese of internationale recht”.

Elke poging om hier verandering in te brengen door abortus op te nemen in het EU-handvest van de grondrechten “gaat niet alleen in tegen fundamentele Europese overtuigingen en waarden, maar zou een onrechtvaardige wet zijn, verstoken van een ethische basis en voorbestemd om een oorzaak van eeuwigdurende conflicten te zijn. onder de burgers van de EU”, aldus de COMECE.

Respect voor identiteiten

Europese integratie zou “altijd respect voor verschillende identiteiten moeten bevorderen, en vrij moet moeten zijn van “ideologische opleggingen”.”In deze zin kan het voorstel van president Macron” volgens de verklaring “op geen enkele manier worden gezien als het nieuw leven inblazen van onze grondrechten”.

Overgenomen met toestemming van Katholiek Nieuwsblad.
image_pdfimage_print