Mgr. V. Paglia onjuist geciteerd over abortus

Pauselijke Academie voor het Leven, 29 augustus 2022

Tijdens een televisie-uitzending op 26 augustus 2022 antwoordde mgr. Paglia aan de interviewer die vroeg of Wet 194 kon worden afgeschaft, dat de wet nu een “pijler” van het Italiaanse sociale leven was, zozeer is die ingebed in het Italiaanse rechtssysteem. En wat meer is, geen enkele politieke macht is momenteel van plan om haar af te schaffen.

De bedoeling van de verklaring was niet een waardeoordeel over de wet te geven, maar veeleer de constatering dat het praktisch onmogelijk is om wet 194 af te schaffen omdat het nu een structureel onderdeel is van de relevante wetgeving. Over de kwaliteit van de “pijler” valt echter veel te zeggen.

Mgr. Paglia benadrukte in hetzelfde interview krachtig dat het dringend noodzakelijk was om dat deel van de wet te bevorderen dat betrekking heeft op de verdediging en bevordering van het moederschap, zoals kardinaal Ruini zich destijds ook uitsprak. Dat de wet kan en inderdaad moet worden verbeterd in de richting van een meer volledige verdediging van het ongeboren kind; dit is meer dan wenselijk, met aandacht voor het vermijden van het risico van verslechtering van de situatie, zoals helaas in sommige gevallen is gebeurd.

De reactie die sommigen hebben gehad op de verklaring van mgr. Paglia lijkt eigenlijk meer een voorwendsel, zelfs beledigend. Niet alleen omdat men zich ertoe beperkte om een ​​woord (“pijler”) uit de context te halen (en dit is al een ernstige zaak!), maar vooral door geen rekening te houden met de talrijke interventies van Mgr. Paglia over de verdediging en bevordering van het leven op alle leeftijden (van conceptie tot dood) en in alle situaties (hoe vaak wordt het met voeten getreden bij kinderen, vrouwen, gevangenen, ter dood veroordeelde gevangenen, immigranten, ouderen); ook de interventies van mgr. Paglia tegen euthanasie en voor het bevorderen van een nieuwe aandacht voor ouderen.

Wat abortus betreft, is het in ieder geval voldoende om terug te denken aan de viering van 29 mei jongstleden, gepromoot door de Movement for Life, waarbij bisschop Paglia een beeld van Maria zegende met het kind in haar schoot.

Vaticaanstad, 29 augustus 2022

Vertaling: dr. J.A. Raymakers

image_pdfimage_print