To eat or not to eat: that’s the question

Aanvang:
Einde:
dinsdag 16 april 2024, 20:00 u.
dinsdag 16 april 2024, 21:30 u.

Ethische reflectie op bewust stoppen met eten en drinken om het levenseinde te bespoedigen.

Op 23 januari jl. publiceerde de KNMG een handreiking voor patiënten die door het stoppen van eten en drinken hun leven willen bekorten. In deze tweede online bijeenkomst van een serie van drie zal drs. Lotte Voets, specialist ouderengeneeskunde, allereerst ingaan op de inhoud van deze richtlijn en vervolgens de ethische kanttekeningen hiervan bespreken vanuit katholiek perspectief. Van harte welkom aan allen die in de palliatieve zorg werken, maar zeker ook aan allen die geïnteresseerd zijn.

De drie online bijeenkomsten kunnen los van elkaar worden bijgewoond.

Aanmelden voor deze online bijeenkomst

image_pdfimage_print