Verklaring Wijngaards Instituut: nieuwe discussie over Humanae Vitae

Met het opstellen van een verklaring over de encycliek Humanae Vitae heeft het Wijngaards Instituut een discussie ontketend over deze encycliek.

‘Opstellers Wijngaardsverklaring lopen 48 jaar achter’
Katholiek, Nieuwsblad, 21 september 2016

Meer dan 500 meest katholieke wetenschappers hebben hun steun uitgesproken voor de katholieke leer over seksualiteit en anticonceptie. De verklaring van deze wetenschappers is een reactie op de zogeheten Wijngaardsverklaring waarin meer dan 120 katholieke prominenten de Kerk oproepen haar ‘nee’ tegen contraceptie in te trekken.

Groeiende steun
De ‘Bevestiging van de Kerkelijke Leer over de Gave van Seksualiteit’ werd dinsdag tijdens een persconferentie op de Catholic University of America in Washington gepresenteerd. Volgens de opstellers, onder wie pausbiograaf George Weigel, is de wetenschappelijke steun voor de kerkelijke leer over seksualiteit en contraceptie de laatste decennia gegroeid.

Waar en verdedigbaar
De ondertekenaars bevestigen dat die leer “op vele gronden waar en verdedigbaar is”. Zij wijzen erop dat over de hele wereld instituten en programma’s die deze leer ondersteunen wereldwijd gevestigd zijn. “Zelfs sommige seculiere feministen en seculiere programma’s beginnen de gevaren van contraceptie toe te geven”, aldus de verklaring.

Aan de aandacht ontsnapt
“Deze feiten lijken aan de aandacht van de auteurs van de Wijngaardsverklaring te zijn ontsnapt”, stelt de verklaring. ‘Over de ethiek van het gebruik van contraceptie’, zoals de verklaring is getiteld, “voegt helaas niks niets toe aan de discussies over de moraliteit van contraceptie en herhaalt in feite de argumenten die de Kerk heeft afgewezen en talloze wetenschappers sinds 1968 hebben weerlegd.”

Onjuiste veronderstelling
De Wijngaardsverklaring, vernoemd naar de ex-missionaris van Mill Hill, John Wijngaards, slaat volgens de steunbetuigers de plank volkomen mis door de bewering dat het ‘nee’ tegen contraceptie in de encycliek Humanae Vitae (1967) primair op “biologische wetten” gebaseerd zou zijn.

Wetenschappelijk onderbouwd
Een van de grote fouten in de Wijngaardsverklaring is de bewering “dat noch de Schrift, noch de natuurwet enige onderbouwing zou geven aan de kerkelijke leer dat contraceptie nooit verenigbaar is met Gods plan voor seksualiteit en het huwelijk”. “De laatste halve eeuw is er een enorme hoeveelheid aan creatief wetenschappelijk denken [ontwikkeld] rond de kerkelijke leer over anticonceptie. Daaronder diepgaande reflecties op de Theologie van het Lichaam, het personalisme en de natuurwet. Bovendien is er uitgebreid onderzoek en analyse geweest van de negatieve gevolgen van contraceptie op individuele mensen, relaties en de cultuur.”

De ontwikkelingen gemist
Tot de ondertekenaars behoort ook theoloog John Grabowksi, die als deskundige deelnam aan de Gezinssynode van 2015. “Helaas slaagt de Wijngaardsverklaring er niet in te erkennen dat de zalige Paulus VI de afgelopen 48 jaar is bevestigd door de wetenschappen en verder is uitgewerkt in de leer van de heilige Johannes Paulus II en daarin gesteund is door paus Franciscus.”

Overgenomen met toestemming van Katholiek Nieuwsblad.

image_pdfimage_print