De spagaat van gedwongen anticonceptie

Katholiek Nieuwsblad

Dat de wet rechters toestaat om vrouwen met ernstige psychiatrische problemen verplicht anticonceptie op te leggen, is ethisch gezien nog geen uitgemaakte zaak. Hoe dan ook vraagt het om meer reflectie en grote terughoudendheid.

Gratis plaatsing spiraaltje na abortus

Medisch Contact

Het kabinet probeert het aantallen abortussen in te perken door vrouwen na een abortus gratis consultatie over anticonceptie of een spiraal aan te bieden. Ongetwijfeld is het onderliggende idee hiermee te kiezen voor het mindere kwaad. Bij anticonceptie kan dat zeker zo zijn: de werking van een spiraal berust op het belemmeren van de innesteling van de reeds ontstane vrucht en is in die zin ook een abortivum.

image_pdfimage_print