Het nieuwe kabinet begeeft zich op dun medisch-ethisch ijs

Katholiek Nieuwsblad

Dat het nieuwe kabinet abortussen wil voorkomen, is positief. Maar verder geeft het coalitieakkoord van VVD, D66, CDA en ChristenUnie medisch-ethisch gezien de nodige reden tot zorg: belangrijke kwesties worden overgelaten aan het progressieve en seculiere krachtenveld in de Tweede Kamer.

De ruimte voor echte diversiteit krimpt

Katholiek Nieuwsblad

In naam van de diversiteit wordt de ruimte voor echte diversiteit steeds kleiner gemaakt. Dat komt in het bijzonder naar voren in het debat rond genderidentiteit.

Vaticaanse buitenlandminister hekelt racisme, geloofsvervolging en eugenetica

Katholiek Nieuwsblad

Wereldleiders moeten zich inzetten om het kwaad van racisme, vreemdelingenhaat en discriminatie uit te roeien. Ook prenatale diagnostiek die kan leiden tot ontzegging van het recht op leven “vanwege een handicap, geslacht of andere eigenschappen” is discrimnatie, aldus aartsbisschop Paul Gallagher, minister van Buitenlandse Zaken van het Vaticaan.

Openbaar Ministerie: ‘Nieuwe euthanasiecode veel te breed’

Katholiek Nieuwsblad

Uit een briefwisseling die dagblad Trouw in handen heeft, zou blijken dat het Openbaar Ministerie (OM) een onafhankelijk onderzoek wil naar het werk van de Regionale Toetsingscommissies Euthanasie (RTE). De nieuwe euthanasiecode is volgens OM-topman Rinus Otte niet in lijn met de wet.

OM heeft harde kritiek op euthanasierichtlijn

OM-topman Rinus Otte en de euthanasiecommissies verschillen fel van mening over de euthanasieregels. Ook wil Otte een onafhankelijk onderzoek naar het werk van de commissies. Dat blijkt uit brieven in bezit van Trouw.

Een echte beschaving beschermt het leven dat geen ‘nut’ heeft

Katholiek Nieuwsblad

In 2020 werden er alleen al in Engeland en Wales 3083 abortussen uitgevoerd omwille van een vermoedelijke handicap bij het kind . Vorige week noemde het Europees Parlement in een resolutie abortus een mensenrecht. Dit zou ons dringend tot denken en handelen moeten aanzetten.

image_pdfimage_print